K?rt?e ?ark? e?li?inde halay ?ektiniz mi?

?n?n? ?niversitesi?nde (??) okuyan ??rencilerin d?zenledi?i pikni?e kat?lan 60 ??renci hakk?nda soru?turma ba?latan Malatya Cumhuriyet Ba?savc?l???, ilgin? bir olaya imza att?.


?n?n? ?niversitesi?nde (??) okuyan ??rencilerin d?zenledi?i pikni?e kat?lan 60 ??renci hakk?nda soru?turma ba?latan Malatya Cumhuriyet Ba?savc?l???, ilgin? bir olaya imza att?. Savc?l??a ?a?r?lan ??rencilere ?K?rt?e ?ark? e?li?inde halay ?ektin mi? Halay ?ekerken s?ylenen K?rt?e ?ark?larda ideolojik s?zler bulunuyor muydu?? ?eklinde soru soruldu?u ??renildi.
???deki ??rencilerin ge?ti?imiz may?s ay?nda d?zenledi?i 23. Geleneksel Bahar Pikni?i?ne kat?lan 300 ??renciden 60?? hakk?nda Malatya Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan, ?Yurtsever ?zg?r Gen?lik Hareketi?nin (Y?GEH) d?zenledi?i pikni?e kat?lmak?, ?PKK propagandas? yapmak?, ?Yasad??? slogan atmak? gerek?eleriyle soru?turma ba?lat?ld?.
Soru?turmay? ?niversitenin duyuru panosundan haber alan ve ilk olarak ?l Jandarma Komutanl????na giden ??renciler, buradan savc?l??a g?nderildi. ??renciler, ifade vermek i?in gittikleri Malatya Cumhuriyet Savc?l????nda ilgin? sorularla kar??la?t?. Malatya Cumhuriyet Savc?s? ??rencilere, ?K?rt?e ?ark? e?li?inde halay ?ektin mi? Halay ?ekerken s?ylenen K?rt?e ?ark?larda ideolojik s?zler bulunuyor muydu?? gibi sorular y?neltti.
Pikni?e kat?lan Malatya Demokratik ??renci Derne?i (D?-DER) eski Ba?kan? Bilgisayar ??retmenli?i 4. s?n?f ??rencisi H?seyin Orhan, soru?turmalar?n kayg? verici oldu?unu belirtti. (Malatya/D?HA)
www.evrensel.net