Musa Anter ?ld?r?ld??? yerde an?ld?

Diyarbak?r?da 20 Eyl?l 1992 tarihinde J?TEM taraf?ndan katledilen Gazeteci-Yazar Musa Anter, ?ld?r?ld??? yerde an?ld?. Seyrantepe?de Anter?in heykeli ?n?nde toplanan yakla??k 300 ki?i, Musa Anter ve di?er ?ld?r?len ...


Diyarbak?r?da 20 Eyl?l 1992 tarihinde J?TEM taraf?ndan katledilen Gazeteci-Yazar Musa Anter, ?ld?r?ld??? yerde an?ld?. Seyrantepe?de Anter?in heykeli ?n?nde toplanan yakla??k 300 ki?i, Musa Anter ve di?er ?ld?r?len gazetecilerin foto?raflar?n? ta??yarak K?rt gazetecinin ?ld?r?ld??? soka?a y?r?d?. DTP, EMEP ve Diyarbak?r Demokrasi Platformu?nun kat?ld??? anmada konu?an G?ndem Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, ?T?rkiye?nin ?ok ?nemli bir d???nce adam? burada katledildi ama katilleri h?l? yarg?lanmad?? dedi.
Gazetecileri ?ld?ren sistemin art?k gazeteleri ?ld?rmeye ba?lad???n? ifade eden Gen?, ?8 defa yay?n? durdurulan G?ndem gazetesini susturarak d???nceyi ifade etme ?zg?rl???n? k?s?tl?yorlar. ?nsanlar?n d???nmekten korkmad??? bir d?nya umuyoruz. Musa Anter?in katledili?ine y?ksek sesle tepki g?sterseydik 8 ay ?nce Hrant Dink katledilmeyecekti? diye konu?tu.
Musa Anter, Mardin Nusaybin?deki mezar? ba??nda da an?ld?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net