??rnak?ta ilanla ??retmen aran?yor

E?itimcilerin ??retmen a???? uyar?lar?na kulak t?kayan Milli E?itim Bakan??n?, ??rnak?taki a??k yalanl?yor.
??rnak Milli E?itim M?d?rl??? ??retmen a???? sorununu giderebilmek i?in...


E?itimcilerin ??retmen a???? uyar?lar?na kulak t?kayan Milli E?itim Bakan??n?, ??rnak?taki a??k yalanl?yor.
??rnak Milli E?itim M?d?rl??? ??retmen a???? sorununu giderebilmek i?in ilanla ?cretli ve vekil ??retmen ar?yor. Milli E?itim M?d?r? ?mer Birlik yapt??? a??klamada, 2007-2008 e?itim ??retim d?neminde ??retmen a???? sorununun devam etti?ini belirterek, il genelinde 860?? s?n?f, 600?? de bran? olmak ?zere bin 460 ??retmen ihtiya?lar? bulundu?unu s?yledi.
??retmen ihtiyac?n? giderebilmek i?in Milli E?itim M?d?rl??? ve ??retmenevinin kap?s?na ihtiya? duyulan ??retmen say?s?n? ve bran?lar?n? belirten listeler ast?klar?n? bildiren Birlik, ?unlar? kaydetti: ?1460 ??retmen a????n? giderebilmek i?in m?d?rl???n ve ??retmenevinin kap?s?na ihtiya? duydu?umuz ??retmen say?s?n? ve bran?lar?n? belirten ilan ast?k. Y?z binin ?zerinde ??rencinin ders ba?? yapt??? kentimizdeki ??retmen a???? sorununu vekil ve ?cretli ??retmenlerle kapataca??z.? (??rnak/EVRENSEL)
www.evrensel.net