E?itime y?zde y?z k?stek

?? adam? H?sn? ?zye?in taraf?ndan ?E?itime Y?zde Y?z Destek? kampanyas? kapsam?nda yapt?r?lan k?z ??renci yurdu malzemelerin eksik olmas? nedeniyle a??lamad?.


?? adam? H?sn? ?zye?in taraf?ndan ?E?itime Y?zde Y?z Destek? kampanyas? kapsam?nda yapt?r?lan k?z ??renci yurdu malzemelerin eksik olmas? nedeniyle a??lamad?. Ardahan Anadolu Lisesi?ne yat?l? olarak kay?t yapt?ran 40 ??renciden 10?u, okula ait yurdun a??lmamas? nedeniyle e?itime ba?layamad?.
Atat?rk Mahallesi?ndeki yat?l? e?itimin de yap?ld??? Ardahan Anadolu Lisesi?nin yap?m? tamamlanan Ay?e ?zye?in Orta??renim K?z ??renci Yurdu, odalarda bulunmas? gereken malzemelerin eksik olmas? nedeniyle hizmete a??lamad?.
Okulu kazan?p yat?l? e?itim i?in kay?t yapt?ran 40 ??renciden ?ehir d???nda ya?ayan 10?u, hen?z Ardahan?a gelip e?itime ba?layamad?. Yat?l? olarak okula kay?t yapt?ran ve Ardahan??n il?elerinde ya?ayan di?er ??rencilerin ise il?elerden okula gidip geldi?i ??renildi. (Ardahan/EVRENSEL)
www.evrensel.net