21 Eylül 2007 00:00

12 Eyl?l emeklili?ini engelledi

12 Eyl?l darbesinin ard?ndan binlerce ??retmenin hukuksuz bi?imde a???a al?nd???n? ve haks?zl??a u?rat?ld???n? kaydeden E?itim Sen ?orum ?ube Ba?kan? Halil ?zbent, aradan 27 y?l ge?mesine ra?men h?l? bu d?nemin izlerinin ...

Paylaş

12 Eyl?l darbesinin ard?ndan binlerce ??retmenin hukuksuz bi?imde a???a al?nd???n? ve haks?zl??a u?rat?ld???n? kaydeden E?itim Sen ?orum ?ube Ba?kan? Halil ?zbent, aradan 27 y?l ge?mesine ra?men h?l? bu d?nemin izlerinin silinmedi?ini belirtti. ?zbent, E?itim Sen?li ??retmen Zeki Uzun?un devletin kendi ?dedi?i maa?lar?n bordrolar?n? bulamad??? i?in emekli olamad???n? belirtti.
Evraklar?n? Emekli Sand????na g?nderen Zeki Uzun?a, Genel M?d?rl???n 21.8.2007 tarihli ?orum Valili?i?ne g?nderdi?i yaz?s?nda ?1981, 1982, 1984 y?llar? aras?nda emekli kesenekleri icmal bordrolar? bulunamad???ndan emekli olman?z m?mk?n de?ildir? yan?t? verildi. Devlet ?dedi?i maa??n belgesini bulup, Emekli Sand????na g?nderemedi?i i?in Uzun?un emekli olamad???n? s?yleyen ?zbent, ?Sungurlu ve ?orum Milli E?itim M?d?rl?kleri, Maliye ar?ivlerinde bu d?neme ait hi?bir belgenin bulunamamas? ise devletin ar?ivlerinin ne kadar sa?l?kl? oldu?u konusunda ??phe uyand?rmaktad?r? dedi.
?zbent, ??retmenin b?t?n incelemelere ra?men a??kta kald??? 4 y?l MEB personeli oldu?una, 3/2?lik maa? tutar?n? ald???na dair hi?bir belgenin bulunmamas?n?n traji komik oldu?unu s?yledi. (?orum/EVRENSEL)
Taner ?im?ek
ÖNCEKİ HABER

R?morklu e?itim!

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa