Sivas Belediyesi?ne Mad?mak davas?

Sivas katliam?n?n ger?ekle?ti?i Mad?mak Oteli?nin alt kat?nda kebap lokantas? a??lmas?na tepki g?steren ?HD Tunceli Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, kebap?? d?kkan?n?n i?yeri a?ma ve ?al??ma ruhsat?n? iptal etmesi i?in...


Sivas katliam?n?n ger?ekle?ti?i Mad?mak Oteli?nin alt kat?nda kebap lokantas? a??lmas?na tepki g?steren ?HD Tunceli Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, kebap?? d?kkan?n?n i?yeri a?ma ve ?al??ma ruhsat?n? iptal etmesi i?in Sivas Belediyesi hakk?nda dava a?t?. Y?ld?r?m, 16 Temmuz 2007 tarihinde belediyeye dilek?e g?ndererek otel binas?nda bulunan kebap?? d?kkan?n?n i?yeri a?ma ve ?al??ma ruhsat?n?n ve dayanak idari karar?n?n geri al?nmas?n? istediklerini, ancak kendilerine herhangi bir yan?t gelmedi?ini s?yledi.
?Toplumsal bar??a zarar verir?
Kebap?? d?kkan?n?n ticari faaliyetine devam etmesinin toplumsal infiale sebebiyet vermekte oldu?unu, bu durumun toplumsal bar??a da zarar verdi?ini kaydeden Y?ld?r?m, s?z konusu yere otelin yap?lmas?n?n ?z?nt? verici oldu?unu s?yledi. Y?ld?r?m, 1993 tarihinde Almanya?da benzeri bir olay?n ya?and???n? ve olay?n ya?and??? yerin utan? m?zesi haline getirildi?ini hat?rlatt?. Y?ld?r?m, belediyenin telafisi olmayan bu karar?n? derhal ?ekmesi gerekti?ini belirterek, ?Bu karar utan? verici karard?r. Zaten karar?n geri al?nmas? ve ruhsat?n iptal edilmesi i?in ?e?itli kurum ve kurulu?lar da dilek?e vermi?lerdi. Biz oran?n ?Utan? M?zesi? haline getirilmesini istiyoruz? diye konu?tu. (Tunceli/D?HA)
www.evrensel.net