Fotoğraf: Evrensel

?F.Bah?e?den ayr?lmay? hi? d???nmedim?

Fenerbah?e?nin, ?ampiyonlar Ligi (G) Grubu?nda Inter?i 1-0 yendi?i ma?ta gol? atan Deivid, performans? nedeniyle ele?tirildi?i d?nemde sar?-lacivertli ekipten ayr?lmay? hi? d???nmedi?ini s?yledi.


Fenerbah?e?nin, ?ampiyonlar Ligi (G) Grubu?nda Inter?i 1-0 yendi?i ma?ta gol? atan Deivid, performans? nedeniyle ele?tirildi?i d?nemde sar?-lacivertli ekipten ayr?lmay? hi? d???nmedi?ini s?yledi.
Deivid, Samand?ra?daki tesislerde bas?na kapal? antrenman?n ard?ndan d?zenlenen toplant?da sorular? yan?tlad?.
Ge?en sezon performans?n?n iyi olmad??? d?nemlerde Fenerbah?e?den ayr?lmay? d???n?p d???nmedi?i sorusuna Brezilyal? futbolcu, ?B?yle bir ?ey kafamdan hi? ge?medi. Zaten 3 y?ll?k kontrat?m vard?. Ge?en y?l y?netim benden daha etkili olmam? istiyordu. Zico da s?rekli yan?mda olarak destek verdi ve bug?nlerde daha iyi oynuyorum. Bunda hem y?netimin, hem de hocam?n b?y?k katk?s? var? yan?t?n? verdi.
Zor ge?en adaptasyon d?nemini atlatt???n? kaydeden Deivid, ?Kendi ?lkemde herkes beni tan?r, futbolumu bilir. Burada da belli bir zaman ald? adapte olmam. Ama ne mutlu ki bu zor d?nemi tam anlam?yla atlatt?m ve istedi?im futbolu oynayabiliyorum. Gol ve goller geldik?e bu da benim i?in daha g?zel oluyor? ?eklinde konu?tu.
CSKA ma??
Fenerbah?eli futbolcu, ?ampiyonlar Ligi (G) Grubu?nda CSKA Moskova ile yapacaklar? kar??la?man?n kendileri i?in ?kilit ma?? oldu?unu ifade etti.
Brezilyal? futbolcu, ?Bu ma?ta al?nacak g?zel bir sonu? bizim i?in b?y?k avantaj sa?layacak. Oraya galip gelme d???ncesiyle gidece?iz. Daha sonraki ma??m?za daha moralli ??kar?z. Gruptan ??kma ?ans?m?z artar? ?eklinde konu?tu.
Deivid, Inter kar??s?ndaki futbolu di?er ma?larda da s?rd?r?p, ?zellikle sahalar?ndaki ma?lar? kazan?p, deplasmanlarda alacaklar? puanlarla yollar?na gruptan ??karak devam edebileceklerini kaydetti.
?Orta alanda daha iyiyim?
Kendisini forvete y?nelik orta alan oyuncusu gibi hissetti?ini belirten Deivid, ?unlar? s?yledi: ?Ge?en y?l forvet oynuyordum. Bu y?l orta alanda oynuyorum. Performans?m?n y?kseli?inde bunun kesinlikle etkisi var. Orta alanda oynad???m i?in kaleye y?z?m d?n?k oluyor. Bu ?ekilde ?zelliklerimi daha fazla ?n plana ??karabiliyorum. Alex ve Kezman ile duvar paslar? yaparak dikine oynayabiliyorum. Bu da daha kolay adapte olmama katk? sa?lad?.?
Inter kar??s?nda ger?ek bir tak?m ruhunu sahaya yans?tt?klar?n? anlatan Deivid, ??yle devam etti: ?Her ma?ta sava??yorum, ko?uyorum, m?cadele ediyorum. Tabii ki gol atmak g?zel ama bazen istediklerinizin hepsi olmuyor. Son ma?ta h?rs?m? ve arzumu bir golle ta?land?rd?m. Bu nedenle ayr? bir mutluluk ya??yorum. Bu galibiyet ?ok anlaml?yd?. Umar?m bunu istikrarl? bir ?ekilde devam ettiririz.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net