Tart??ma kilitlendi

DTP Grup Ba?kanvekili Selahattin Demirta?, tart??malar?n t?rbana kilitlendi?ini s?yledi. Demirta?, ?T?rban ?nemli bir sorun ama ifade ?zg?rl??? var, T?rkiye?nin demokratikle?me sorunu var.


DTP Grup Ba?kanvekili Selahattin Demirta?, tart??malar?n t?rbana kilitlendi?ini s?yledi. Demirta?, ?T?rban ?nemli bir sorun ama ifade ?zg?rl??? var, T?rkiye?nin demokratikle?me sorunu var. T?m bunlar g?zden ka??r?l?yor. Sanki tek sorunumuz t?rban sorunuymu? ve anayasa da sadece bunu ??zmek zorundaym?? gibi dar bir ?er?evede tart???l?yor. Bu AKP?nin i?ine yar?yor? diye konu?tu.
?stanbul Barosu Kad?n Haklar? Merkezi ve ?stanbul Kad?n Kurulu?lar? Birli?i, anayasa tasla??nda kad?nlar?n engelli gibi g?sterildi?ini belirterek, kad?n erkek e?itli?i istedi.
T?rk-??, yapt??? yaz?l? a??klama ile kutupla?ma yerine ?yeni anayasan?n toplumun ortak bir uzla?ma metni haline getirilmesini? istedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net