Hani tart???lacakt??

Rekt?rler Komitesi?nin a??klamas?na ???lerine baks?nlar? cevab? veren Ba?bakan Erdo?an??n ard?ndan, Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin de Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdurrahman Yal??nkaya?n?n anayasa de?i?ikli?i ile ilgili yapt???...


Rekt?rler Komitesi?nin a??klamas?na ???lerine baks?nlar? cevab? veren Ba?bakan Erdo?an??n ard?ndan, Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin de Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdurrahman Yal??nkaya?n?n anayasa de?i?ikli?i ile ilgili yapt??? a??klamaya, ?Siyasi de?erlendirme yapmak onlar?n g?revi de?il? cevab?n? verdi. ?ahin, anayasa yapma g?revinin siyasilerde oldu?unu belirterek rekt?rler ve savc?lar?n tepkilerinin ?siyasi bir amaca y?nelik, art niyetli? oldu?unu s?yledi.
Anayasa?da e?itim ve k?l?k k?yafetle ilgili maddenin de?i?tirilmesinin laiklik ilkesine ayk?r? olmad???n? s?yleyen ?ahin, Yal??nkaya?n?n s?zlerinin arkas?nda ?siyasi ama?l?, k?t? niyet? oldu?unu belirterek kendi i?iyle ilgilenmesini istedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net