??ran gaz?n? AB istiyor?

Enerji Bakan? Hilmi G?ler, ABD?nin ?ran ile enerjide yeni projeler ger?ekle?tirmemeleri kar??l???nda yeni yat?r?m s?z? verdi?i iddias?n? yalanlad?. T?rkiye?nin ?ran gaz?n? Avrupa?ya aktarmas?n?n AB?nin iste?inden ...


Enerji Bakan? Hilmi G?ler, ABD?nin ?ran ile enerjide yeni projeler ger?ekle?tirmemeleri kar??l???nda yeni yat?r?m s?z? verdi?i iddias?n? yalanlad?. T?rkiye?nin ?ran gaz?n? Avrupa?ya aktarmas?n?n AB?nin iste?inden do?du?unu vurgulayan G?ler, ?Bizimki reaksiyon hareketi de?il, ihtiya?tan do?uyor. AB bu gaz? istemese, gaz niye gitsin? dedi. G?ler, Ramazan?dan sonra ?ran ile yeniden masaya oturacaklar?n? da a??klad?.
G?ler, d?zenledi?i iftar?n ard?ndan gazetecilerle sohbet etti. ?ngiltere?nin enerjiden sorumlu Devlet Bakan? Malcolm Wicks ile bu hafta bir g?r??me yapt???n? an?msatan Hilmi G?ler, ?ran ile yeni enerji i?birli?i konusunda, ??ngiliz bakanla bunu konu?tuk. Onun da ?normal bir geli?me, takdir etti?imiz bir durum? gibi hareket etti?ini hat?rl?yorum. AB bu gaz? istiyor? diyerek ?ran ile i?birli?inin AB?nin taleplerine dayand???n?n alt?n? ?izdi.
G?ler, Ramazan ay?ndan sonraki bir d?nemde ?ran ile T?rkiye?nin, ?ran gaz?n? ??kar?p Avrupa?ya aktarmas?n? i?eren yeni anla?ma i?in tekrar masaya oturacaklar?n?, g?r??menin T?rkiye?de ger?ekle?tirilece?ini de a??klad?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net