Baz istasyonu g?lgesinde e?itim!

Mersin?de Hz. Ey?p Camisi minaresine kurulan ?zel bir GSM ?irketine ait baz istasyonu, cami kar??s?ndaki 23 Nisan ?lk??retim Okulu ??renci ve velilerinin tepkisine neden oluyor.


Mersin?de Hz. Ey?p Camisi minaresine kurulan ?zel bir GSM ?irketine ait baz istasyonu, cami kar??s?ndaki 23 Nisan ?lk??retim Okulu ??renci ve velilerinin tepkisine neden oluyor. Baz istasyonunun kald?r?lmas? i?in imza toplayan veliler, valili?e yapt?klar? ba?vurudan sonu? alamad?klar?n? belirterek ??ocuklar?m?z?n hayatlar?yla oynan?yor? dedi.
Ahmet Yal??n ??ocuklar?m?z?, resmen kanser hastal???n? yayan bir cihaz?n g?lgesinde e?itim g?rmeye g?nderiyoruz. Bu mahallede ya?ayan insanlar?n hepsi yoksul, ekmek derdinde? dedi.
Baz istasyonunun kald?r?lmas?n? isteyen Yusuf Aslan adl? vatanda?, ?ocuklar?n?n baz istasyonu g?lgesinde e?itim g?rd???ne dikkat ?ekerek yeniden imza kampanyas? ba?latacaklar?n? s?yledi. (Mersin/D?HA)
www.evrensel.net