?Kendimi ?u dire?e asar?m?

Servis ?creti ?deyemeyeceklerini belirten ve bundan dolay? eylem yapan velilere ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?cretsiz servis s?z? verdi, fakat servisler gelmedi. Servislerin gelmemesi ?zerine ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?Bu pazartesi de ...


Servis ?creti ?deyemeyeceklerini belirten ve bundan dolay? eylem yapan velilere ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?cretsiz servis s?z? verdi, fakat servisler gelmedi. Servislerin gelmemesi ?zerine ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?Bu pazartesi de servisler gelmezse kendimi ?u direkte asar?m? a??klamas?n? yapt?.
D?n sabah Gaziosmanpa?a Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu ?n?ne gelerek ??rencileri Preveze ?lk??retim Okulu?na g?t?rece?i belirtilen servisler gelmedi. Bunun ?zerine Ba?larba?? Mahallesi Muhtar? Alaattin Korkmaz, Gaziosmanpa?a ?l?e Milli E?itim M?d?r? Ahmet Hocao?lu?nu arad?. Muhtar?n telefon etmesinden k?sa bir s?re sonra okulun ?n?ne gelen Hocao?lu, ?E?er pazartesi g?n? servisler gelmezse kendimi ?u direkte asar?m? dedi. Veliler ise Hocao?lu?na inanmad?klar?n? ancak pazartesi g?n?n? bekleyeceklerini s?ylediler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net