Demokrasi g??lerinden baro ba?kan?na k?nama

?zmir demokrasi g??leri ?smail T?r?t ve Ozan Arif?in Hrant Dink?in katillerini ?ven ?ark?s?na destek veren ?zmir Baro Ba?kan? Nevzat Erdemir?i k?nad?lar. ?zmir Adliyesi ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?na ?zmir demokrasi...


?zmir demokrasi g??leri ?smail T?r?t ve Ozan Arif?in Hrant Dink?in katillerini ?ven ?ark?s?na destek veren ?zmir Baro Ba?kan? Nevzat Erdemir?i k?nad?lar.
?zmir Adliyesi ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?na ?zmir demokrasi g??lerini olu?turan siyasi parti, dernek ve meslek ?rg?tlerinin temsilcileri ve hukuk?ular kat?ld?. Bas?n metnini okuyan ?HD ?zmir ?ube Ba?kan? L?tf? Demirkap?, Hrant Dink?in, bar??a ve karde?li?e en ?ok ihtiya? duyulan bir s?re?te katledildi?ini ve ?l?m? ile de ?lkemizde halklar?n karde?li?inin onurlu bir simgesi haline geldi?ini belirtti.
?Utan? verici?
K?sa bir s?re ?nce cinayete neredeyse ?vg?ler d?zen bir beste yap?ld???n? hat?rlatan Demirkap?, ?Bir hukuk ?rg?t?n?n b?yle kafatas??, fa?ist, ?oven bir anlay??? sahiplenir bir a??klama yapmas?, sadece kabul edilemez bir ?ey de?il, ayn? zamanda utan? vericidir? diye konu?tu. Demirkap?, ?zmir Barosu y?netiminin yapt??? bu y?z k?zart?c? a??klama kar??s?nda hukukun ger?ek temsilcileri olan baro emek?ilerinin ve avukatlar?n a??klamas?n?n ?lkemizde hukukun ve adaletin b?yle bir anlay???n eline b?rak?lamayaca?? ger?e?ini bir kez daha ortaya koydu?unu s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net