unutkanl?k

  • G?kdelenin asans?r? bozulmu?tu. ?ki arkada? yirminci kata kadar merdivenleri ??kmak zorunda kal?nca, her katta g?l?n? bir f?kra anlatmaya karar verdiler. B?ylece tam on dokuzuncu kata ??km??lard? ki, bir tanesi:


    G?kdelenin asans?r? bozulmu?tu. ?ki arkada? yirminci kata kadar merdivenleri ??kmak zorunda kal?nca, her katta g?l?n? bir f?kra anlatmaya karar verdiler. B?ylece tam on dokuzuncu kata ??km??lard? ki, bir tanesi:
    - ?imdi, bizim de i?inde oldu?umuz ger?ek bir f?kra anlataca??m. B?ronun anahtar? arabada kald?...
    www.evrensel.net