Tezi??den Erdo?an?a yan?t

Y?K Ba?kan? Prof. Dr. Erdo?an Tezi?, ??E?er anayasa yapma i?i bir sivil toplum ?r?n? olmak isteniyorsa, yani demokratik olmas? isteniyorsa, bir toplum s?zle?mesi isteniyorsa, bu toplum s?zle?mesine giden yoldaki d???ncemizi bizim ortaya koymam?z kadar ola?an hi?bir ?ey olamaz? diyerek Ba?bakan Erdo?an?a cevap verdi.


Y?K Ba?kan? Prof. Dr. Erdo?an Tezi?, ??E?er anayasa yapma i?i bir sivil toplum ?r?n? olmak isteniyorsa, yani demokratik olmas? isteniyorsa, bir toplum s?zle?mesi isteniyorsa, bu toplum s?zle?mesine giden yoldaki d???ncemizi bizim ortaya koymam?z kadar ola?an hi?bir ?ey olamaz? diyerek Ba?bakan Erdo?an?a cevap verdi.
Y?K Genel Kurulu?nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Prof. Dr. Tezi?, ?Anayasa s?recinde g?r??lerimizi ortaya koyarken biz i?erikle ilgili de?erlendirme yapmad?k. Ba?lamas?, yola ??k?lmas? y?ntemiyle ilgili bir de?erlendirme yapt?k. Madem ?sivil? deniyor, ben bunu demokratik, ola?an d?nemlerde bir anayasa olarak alg?l?yorum. O zaman onun y?nteminin de anayasan?n i?erisinden ??kar?lmas? gerekiyordu? dedi.
?Anayasa de?i?ikli?inin ?niversiteleri de ilgilendiren bir husus oldu?unu? ifade eden Tezi?, ?B?t?n kurulu?lar gibi bizim de g?r?? bildirmemiz, en do?al beklenen bir ?ey. Bildirmememiz, buna uzak kalmam?z, bigane kalmam?z kabul edilebilir bir ?ey de?ildi. Sonradan g?r??e sunmak ba?ka ?ey, y?ntemde ilk ad?mda birlikte yola ??k?lmas? ba?ka bir ?ey? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net