S?reyya Ayhan WADA?n?n kontrol?nde

D?nya ikincisi milli atlet S?reyya Ayhan??n doktoru Tamer ?avu?, ?T?m elit sporculara yap?lan uygulama S?reyya Ayhan?a da uygulan?yor? dedi


D?nya ikincisi milli atlet S?reyya Ayhan??n doktoru Tamer ?avu?, ?T?m elit sporculara yap?lan uygulama S?reyya Ayhan?a da uygulan?yor? dedi.
Konu?la ilgili AA muhabirine g?r??lerini a??klayan ?avu?, D?nya Anti Doping Ajans? (WADA) ile s?rekli temas halinde olduklar?n? belirterek, ?unlar? s?yledi:
?S?reyya Ayhan, d?nyadaki elit sporculardan birisi ve d?nyadaki hangi sporcuya ne uygulan?yorsa S?reyya Ayhan?a da ayn?s? uygulan?yor. T?m ?al??malar?m?z WADA?n?n kontrol? alt?nda. Temmuz ay?n?n 30?unda biz WADA?ya bu ?Where About? (sporcularla ilgili bilgi) formunu IAAF??n Monaco?daki merkezine g?nderdik. Bu bizim devaml? yapt???m?z bir olay. Bununla birlikte 8 Eyl?l tarihinde WADA yetkilileri gelerek S?reyya Ayhan?dan da numune ald?lar. Bu rutin bir olay. WADA ile ilgili hi?bir sorunumuz yok.?
Ayr?ca Tamer ?avu?, ABD?de haz?rl?klar?n? s?rd?ren S?reyya Ayhan i?in iki doktor ve fizyoterapistten olu?an bir sa?l?k ekibi kurduklar?n? ve ?al??malar?n ?ok iyi gitti?ini s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net