Castro ?? ay sonra ekranlarda

K?ba Devlet Ba?kan? Fidel Castro hakk?nda ABD taraf?ndan ortaya at?lan iddialara K?ba televizyonuna ??karak yan?t verdi. Efsanevi lider Castro, 3 ay aradan sonra ilk kez ekrana ??karak, petrol fiyatlar?ndan dolar?n de?erine ve Irak?a kadar pek ?ok konuya de?indi


K?ba Devlet Ba?kan? Fidel Castro hakk?nda ABD taraf?ndan ortaya at?lan iddialara K?ba televizyonuna ??karak yan?t verdi. Efsanevi lider Castro, 3 ay aradan sonra ilk kez ekrana ??karak, petrol fiyatlar?ndan dolar?n de?erine ve Irak?a kadar pek ?ok konuya de?indi.
?nceki ak?am yay?mlanan r?portaj g?r?nt?lerinde sa?l?kl? g?r?nen Castro, ???te buraday?m. Kimse ne zaman ?lece?ini bilemez? dedi. Konu?mas?nda, ge?en hafta Irak??n petrol i?in i?gal edildi?ini itiraf eden eski ABD Merkez Bankas? Ba?kan??n?n a??klamalar?na de?inen Castro ayr?ca, ?D?n Avro 1.41 dolard?. San?r?m petrol fiyatlar? da 84 dolar? buldu? dedi.
81 ya??ndaki Castro, 31 Temmuz 2006?da, yetkilerini Ba?bakan Raul Castro?ya devrederek acil ba??rsak ameliyat? olmu?tu. Castro?nun sa?l?k durumu ABD ile CIA?y? da harekete ge?irmi? ve Beyaz Saray, K?ba liderinin sa?l?k durumu hakk?nda ortaya bir?ok iddia atm??t?. ABD iddialar?n?, Castro?nun ??ld???? konusuna kadar vard?rm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net