Bar?? i?in bir giri?im daha

Diyarbak?r Barosu, Alman Heinrich B?ll Vakf??n?n deste?iyle Diyarbak?r?da K?rt Konferans??na ev sahipli?i yapmaya haz?rlan?yor


Diyarbak?r Barosu, Alman Heinrich B?ll Vakf??n?n deste?iyle Diyarbak?r?da K?rt Konferans??na ev sahipli?i yapmaya haz?rlan?yor. 29-30 Eyl?l tarihlerinde ?T?rkiye?de K?rtler: Bar?? S?reci ??in Temel Gereksinimler? ad?yla d?zenlenecek konferansta K?rt sorununa ?e?itli d?nya ?lkelerinde ?rnekler tart???larak ??z?m aranacak. Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda ger?ekle?ecek konferansa ?ok say?da akademisyen, ayd?n, DTP milletvekilleri ve siyaset?iler kat?lacak. Konferans?n a??l?? konu?malar?n? Alman Heinrich B?ll Vakf? T?rkiye Temsilcisi Ulrike Dufner ve Diyarbak?r Barosu Ba?kan? Sezgin Tanr?kulu yapacak.
Konferans program?
Bir ?ok sunumun yap?laca?? konferans?n program? ise ??yle:
29 Eyl?l Cumartesi: Birinci Oturum: ?at??malar?n Sonland?r?lmas? S?reci: Akt?rler Clem Mc Cartney, Mithat Sancar, Ak?n ?z?er ve Dilek Kurban (TESEV). Oturum ba?kan? ise Orhan Miro?lu (DTP) ?kinci Oturum: Otoriter ve Militarist Yap?lardan Kat?l?mc? Demokrasiye Ge?i? S?reci; Thomas Jeffrey Miley, Robert W. Olson, Ali Bayramo?lu, Aysel Tu?luk. Oturum ba?kan? Ulrike Dufner. ???nc? Oturum: Bar??a Cinsiyet Penceresinden Bak??; Selmin Cal??kan, Nebahat Akko?, P?nar Selek ve Yurdusev ?zs?kmenler. Oturum ba?kan? Filiz Ko?ali
30 Eyl?l Pazar: D?rd?nc? Oturum: Uluslararas? Akt?rlerin Rol? ve ?htilaf ??z?m?ne Y?nelik Uluslararas? Mekanizmalar; Michael M. Gunter, Cengiz ?andar, Marc Weller. Oturum Ba?kan? Bask?n Oran
Be?inci Oturum: Sosyo-ekonomik Yap? ve Kalk?nmaya Y?nelik Ad?mlar; ?ahismail Bedirhano?lu, Nazan ?st?nda?, Nurcan Baysal. Oturum Ba?kan?: Aylin ?rnek, Heinrich B?ll Stiftung Derne?i. Alt?nc? Oturum: K?lt?rel Talepler ve Siyasi ??erik; Jochen Blaschke, Thomas Jeffrey Miley, Ak?n ?z?er, Pulat Tacar, UNESCO T?rkiye Milli Komisyonu Ba?kan Vekili F?sun ?stel, Fehim I??k. Oturum Ba?kan?: Gen?ay G?rsoy, Bar?? Giri?imi. Yedinci Oturum: Politik Temsil ve Demokratik Kat?l?m; Galip Ensario?lu, Serta? Bucak, Robert W. Olson. Oturum Ba?kan? ise DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal. (D?yarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net