??rnak?tan vekillere yard?m ?a?r?s?

T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin (TSK) ??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Kato Da???nda s?rd?rd??? operasyon kapsam?nda b?lgenin yo?un olarak bombaland???n? belirten DTP ?l?e Ba?kan? Yusuf Temel, ?Sesler ?ehir merkezine kadar geliyor. Halk kayg?l?


T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin (TSK) ??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Kato Da???nda s?rd?rd??? operasyon kapsam?nda b?lgenin yo?un olarak bombaland???n? belirten DTP ?l?e Ba?kan? Yusuf Temel, ?Sesler ?ehir merkezine kadar geliyor. Halk kayg?l?. Milletvekilleri b?lgeye gelmeli? diye konu?tu.
?at??ma b?lgesinde ?dil ve Cizre?den gelen ko?er ve berivanlar?n b?lgeden ??kar?ld???n?, koyunlar?n?n ise ?at??ma b?lgesinde mahsur kald??? ??renilirken, DTP ?l?e Ba?kan? Temel, ?Sesler ?ehir merkezine kadar geliyor. ?ehirde ya?ayan insanlar seslerden etkileniyor? dedi.
B?lgede son g?nlerde ?ok ?iddetli bir ?at??ma ya?and???na dikkat ?eken Temel, ?Yeni okula ba?layan ?ocuklar?m?z bomba ve F16 ile kobra helikopterlerinin seslerinden ders ?al??amazken, hastalar?m?z ciddi rahats?zl?k ya??yor. ?at??malar b?yle devam ederse g??ler yeniden ba?layabilir? diye konu?tu. ?nsan haklar? kurulu?lar?n?, kitle ?rg?tlerini ve milletvekillerini ?at??malar?n ya?and??? b?lgeye davet eden Temel, ?Milletvekilleri bu ?at??mal? b?lgeye gelmelidirler. Bu sava?? durdurmal?lar? diye konu?tu. (??rnak/D?HA)
www.evrensel.net