Musa Anter ?d?lleri verildi

Bu y?l 15?incisi G?ndem Gazetesi taraf?ndan d?zenlenen Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?lleri, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda yap?lan t?renle sahiplerine verildi


Bu y?l 15?incisi G?ndem Gazetesi taraf?ndan d?zenlenen Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?lleri, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda yap?lan t?renle sahiplerine verildi. T?rene Musa Anter?in ?ocuklar?, DEP eski Milletvekili Leyla Zana, DTP Milletvekili Emine Ayna, DTP?li baz? belediye ba?kanlar? ile ?ok say?da kitle ?rg?t? temsilcisi, gazeteci ve yazar kat?ld?.
T?rende konu?an G?ndem Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, ?Ap? Musa?n?n katlinden sonra ?zg?r bas?n gelene?inden 30?u a?k?n arkada??m?z? yitirdik. Bu katiller, hangisinin nerede nas?l katledildi?ini itiraf ettiler. Ama halen bunlardan hi?biri yarg?lanmad?, yarg?lanm?yor? diye konu?tu. Musa Anter?in yak?n dostu Av. Canip Y?ld?r?m da ?Anter bizim onurumuzdur? dedi.
Konu?malardan sonra ?d?l verme t?renine ge?ildi. ?Tarihi ?zele?tiri? haberiyle haber dal? birincisi Milliyet Gazetesi?nden Belma Ak?ura, ?d?l?n? Anter?in o?lu Dicle Anter?den ald?. J?ri ?zel ?d?l??ne lay?k g?r?len Ahmet ??k ad?na, ?d?l?n? Ayd?n Bolkan al?rken, Foto?raf birincisi Sedat Suna, ?d?l?n? Talib Ers?z??n elinden ald?. Karikat?r dal?nda ise Raif Zor, ?d?l?n? Kayap?nar Belediye Ba?kan? Z?lk?f Karatekin?in elinden ald?. G?ndem gazetesi ayr?ca, D?HA muhabirleri Berg?zar Oru? ve Musa A?kara?ya; Ger?ek Demokrasi gazetesi, Azadiya Welat gazetesi ve Agos gazetesine de ?d?l verdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net