Gen?ler turnuvada bulu?tu

Sar?gazi Emek Gen?li?i taraf?ndan, Hayat Televizyonu ile dayan??ma i?in d?zenlenen ?Dostluk ve Karde?lik Turnuvas??, ikinci tur kar??la?malar? ile devam ediyor


Sar?gazi Emek Gen?li?i taraf?ndan, Hayat Televizyonu ile dayan??ma i?in d?zenlenen ?Dostluk ve Karde?lik Turnuvas??, ikinci tur kar??la?malar? ile devam ediyor. 14 Eyl?l 2007 tarihinde Sar?gazi Emek Partisi?nde, EMEP GYK ?yesi Metin ?lg?n ve Sar?gazi Meclis Mahallesi Muhtar? Hasan A?tepe?nin de kat?ld??? kura ?ekimi ile ba?layan turnuvada 16 tak?m yer al?yor. Turnuva, 21 Ekim?de oynanacak olan final kar??la?malar?yla sona erecek. Kura ?ekimi s?ras?nda Turnuva D?zenleme Komitesi ad?na konu?ma yapan Eren Araman, turnuvan?n Hayat Televizyonu ile dayan??man?n yan? s?ra dostlu?u, karde?li?i geli?tirmesini, alternatif bir spor k?lt?r? yaratmas?n? da ama?lad???n? ve bu turnuvada tek kazanan?n bar?? ve karde?lik olaca??n? s?yledi. Turnuvan?n ?d?lleri, 28 Ekim tarihinde Hayat G?n?ll?leri Derne?i taraf?ndan d?zenlenen, Ne?at Erta? ve Karde? T?rk?ler?in kat?laca?? Hayata Merhaba ?enli?i?nde verilecek. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net