??renci olman?n maliyeti y?ksek

T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?uayip ?zcan, ?niversiteye ad?m atman?n maliyetinin en az 2 bin 114 YTL oldu?unu, ??renci ve ??retim g?revlilerinin ?i?ler ac?s? durumunun? bir an ?nce d?zeltilmesini istedi


T?rk E?itim-Sen Genel Ba?kan? ?uayip ?zcan, ?niversiteye ad?m atman?n maliyetinin en az 2 bin 114 YTL oldu?unu, ??renci ve ??retim g?revlilerinin ?i?ler ac?s? durumunun? bir an ?nce d?zeltilmesini istedi.
?zcan d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, bir ??rencinin ya?ad??? ?ehrin d???nda bir ?niversiteyi kazanmas? durumunda, har?, yurt, yol, yemek, sosyal faaliyet, ders ara?-gere?leri, fotokopi ve kitap masraf? dahil en az 2 bin 114 YTL?ye ihtiyac? oldu?unu belirtti. ?zcan masraf?n, ??rencinin ev tutmas?, ikinci ??retimde okumas? veya bir kursa devam etmesi halinde daha artaca??na dikkat ?ekti. ?niversite ??retim elemanlar?n?n ald??? maa??n da olduk?a d???k oldu?una i?aret eden ?zcan, ABD?de bir profes?r?n maa??n?n T?rkiye?deki bir profes?r?n maa??n?n 5 kat? oldu?unu aktard?.
??retim g?revlileriyle birlikte ?niversite ?al??anlar?n?n da tatmin edici maa? almad???n? vurgulayan ?zcan, maa?lar?n bu seviyede kalmas? halinde ?niversitelerin akademik ve idari personel bulmakta zorluk ?ekece?inin de alt?n? ?izdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net