Fotoğraf: Evrensel

Trabzonspor Konya haz?rl?klar?na ba?l?yor

V.Manisaspor ma?? sonras? iki g?n izin yapan Trabzonspor, Konyaspor ma?? haz?rl?klar?na bug?n yapaca?? antrenmanla ba?layacak. Futbolculardan verilen iki g?nl?k izinde kafalar? toparlamalar?n? isteyen Do?an??n bug?n yap?lacak idman ?ncesi futbolcularla bir toplant? yapmas? bekleniyor


V.Manisaspor ma?? sonras? iki g?n izin yapan Trabzonspor, Konyaspor ma?? haz?rl?klar?na bug?n yapaca?? antrenmanla ba?layacak. Futbolculardan verilen iki g?nl?k izinde kafalar? toparlamalar?n? isteyen Do?an??n bug?n yap?lacak idman ?ncesi futbolcularla bir toplant? yapmas? bekleniyor. Yap?lan ele?tirilerden dolay? can? olduk?a s?k?lan Do?an??n toplant?da futbolculara sonuna kadar devam mesaj?n? vermesi bekleniyor.
Golc? aray???
Trabzonspor?da Ersen Martin?in sakatl???ndan sonra Umut Bulut?un da V.Manisaspor ma??nda k?rm?z? kartla oyun d??? kalarak cezal? duruma d??mesinin ard?ndan forvette s?k?nt?ya d??en bordo - mavili ekipte Ziya Do?an, ?mer R?za ve Tomas Jun?a haz?r olun direktifi verdi. Gelecek hafta Konyaspor ile evinde kar??la?acak olan Karadeniz ekibinde Ergin Kele??in sahaya ilk 11?de ??kmas? beklenirken, ?mer R?za ve Tomas Jun?un oyuna ilerleyen b?l?mlerde dahil olmas? bekleniyor. Do?an, Ergin Kele? ve Tomas Jun i?in, eksiklerini giderdikleri takdirde b?y?k ba?ar?lara imza atacaklar?na inand???n? s?ylemi?ti.
Futbolculardan destek
Trabzonspor?da Ankarag?c? ma?? sonras? Genel Sekreter Zekai F?rat D?lger?in, teknik direkt?r Ziya Do?an?? a??r ?ekilde ele?tirmesi ile ba?layan ve Do?an??n, ?Ben konu?ursam herkes ?ok ?a??racak? s?zleri ile t?rmanan y?netim-teknik heyet gerginli?inde futbolcular arabuluculuk yap?yor. Oynanan t?m ma?larda at?lan goller sonras? yedek kul?besine ko?arak Do?an?a desteklerini g?steren futbolcular, V.Manisaspor ma??nda da G?kdeniz?in att??? gol sonras? kul?beye ko?arak Do?an??n yan?nda olduklar?n? g?stermi?lerdi.
Trabzonsporlu futbolculardan Tolga Seyhan, camia olarak birlik olmalar?n?n vaktinin geldi?ini belirterek, ?Gelinen noktada Trabzonspor?un hakk?n?n yenildi?i a??k ?ekilde ortadad?r. Bu haks?zl?klar?n kar??s?nda dimdik ayakta durabilmemiz i?in birlik ve beraberlik i?erisinde durmal?y?z? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net