Pandomimci Marcel Marceau ?ld?

D?nyan?n en tan?nm?? mim sanat??s? (pandomim) Frans?z Marcel Marceau ?ld?. 84 ya??ndaki Marceau?nun ?l?m?n?n ailesi taraf?ndan a??kland?


D?nyan?n en tan?nm?? mim sanat??s? (pandomim) Frans?z Marcel Marceau ?ld?. 84 ya??ndaki Marceau?nun ?l?m?n?n ailesi taraf?ndan a??kland?. Sessiz sanat?n ?stad? Marcel Marceau 1923 y?l?nda Strasbourg?un Alsatian kasabas?nda do?du. Marceau, daha sonra babas?n?n kasapl?k yapt??? Lille kentine gitti.
?kinci D?nya Sava?? s?ras?nda babas?n?n Fransa?y? i?gal eden Naziler taraf?ndan esir al?n?p ?ld?r?lmesi ?zerine Marceau, 1944 y?l?nda direni? hareketine kat?ld?. Marceau daha sonra Frans?z ordusuna kat?ld? ve sava? sona erene kadar Almanya?daki m?ttefik ordusunda g?rev yapt?. 1946 y?l?nda sanat ?al??malar?na ba?layan Marceau, b?y?k mim ??reticisi Etienne Decroux?dan ders ald?, ?bip? ad?ndaki ?nl? karakteriyle tan?nd?. Onlarca y?l canland?rd??? komik ve trajik karakterlerle d?nyan?n her yerinde sanatseverlerin be?enisini kazanan Marceau, ?mim, t?pk? m?zik gibi ne s?n?r ne de ?lke tan?r. E?er kahkaha ve g?zya?lar? insanl???n karakteriyse t?m k?lt?rler bizim ??retimizle yo?rulmu?tur? demi?ti. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net