Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi kuruldu

Kanser hastal??? nedeniyle 2 y?l ?nce hayat?n? kaybeden Karadenizli sanat?? Kaz?m Koyuncu ad?na k?lt?r merkezi derne?i kuruldu. Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi Derne?i Ge?ici Y?netim Kurulu Sekreteri ?zge Ozan taraf?ndan yap?lan ...


Kanser hastal??? nedeniyle 2 y?l ?nce hayat?n? kaybeden Karadenizli sanat?? Kaz?m Koyuncu ad?na k?lt?r merkezi derne?i kuruldu. Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi Derne?i Ge?ici Y?netim Kurulu Sekreteri ?zge Ozan taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, 20 Eyl?l 2007 tarihinde kurulu? ba?vurusu yap?lan Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi Derne?i?nin e?itlik?i, payla??mc?, ?zg?rl?k??, ?retken bir k?lt?r-sanat alan?n?n yarat?lmas?na katk? sunmay? ama?lad??? ifade edildi. A??klamada, merkezi Kad?k?y?de bulunan dernekte, Kaz?m Koyuncu?nun babas? Cavit Koyuncu, ablas? Canan Erdem, a?abeyi O?uz Koyuncu?nun yan? s?ra ?evval Sam, Mustafa Alabora, E?ber Ya?murdereli ve Sine-Sen Genel Ba?kan? Yusuf ?etin?in de aralar?nda bulundu?u 123 ki?inin kurucu ?ye oldu?u kaydedildi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net