Punk Rock??n ozan? ?stanbul?da

?Punk Rock'?n Ozan?'' olarak tan?nan Patti Smith, bug?n ve yar?n verece?i 2 konserle ?stanbullu m?zikseverlerle bulu?acak. PJ Harvey'den Kim Gordon'a ve Liz Phair'e kadar bir?ok kad?n rock sanat??s?na ilham veren,...


?Punk Rock'?n Ozan?'' olarak tan?nan Patti Smith, bug?n ve yar?n verece?i 2 konserle ?stanbullu m?zikseverlerle bulu?acak. PJ Harvey'den Kim Gordon'a ve Liz Phair'e kadar bir?ok kad?n rock sanat??s?na ilham veren, m?zi?i kadar hayat i?erisindeki duru?u ve sanata olan yakla??m?yla da ya?ayan bir efsaneye d?n??en Patti Smith, yakla??k 40 y?ll?k sanat hayat? boyunca hep kendine has biri olarak tan?nm??t?.
?iir ve m?zi?i hayat tarz? olarak benimseyen Amerikal? sanat??n?n, ba?ar? i?in asla cinsiyetini ?n plana ??karmamas? takdir g?r?yor. Sanat??n?n 1975 y?l?nda yay?nlad??? ilk st?dyo alb?m? ''Horses'', t?m zamanlar?n en ilham verici alb?mleri listesinde ?st s?ralarda yer al?yor. Patti Smith konseri bug?n ve yar?n saat 21.30?da Babylon?da. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net