Celal Ba?lang?? serbest b?rak?ld?

Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?l t?renine kat?lmak i?in geldi?i Diyarbak?r?da tutuklanan gazeteci Celal Ba?lang?? serbest b?rak?ld?. Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?l t?reni i?in Diyarbak?r?a gelen gazeteci...


Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?l t?renine kat?lmak i?in geldi?i Diyarbak?r?da tutuklanan gazeteci Celal Ba?lang?? serbest b?rak?ld?. Musa Anter ve Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?l t?reni i?in Diyarbak?r?a gelen gazeteci Celal Ba?lang??, ?Kar??l?ks?z ?ek vermek? su?lamas?yla kesinle?mi? mahkumiyeti bulundu?u gerek?esiyle tutuklanm??t?. Diyarbak?r E Tipi Cezaevi?ne konulan Ba?lang??, cezas?n?n d??t???ne ili?kin yaz?n?n ?stanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi?nden gelmesi ?zerine serbest b?rak?ld?. (Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net