R?zgarla Konu?anlar fox 19,45

?Windtalkers? (2002)
Y?netmen:John Woo
Oyuncular:Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare, Noah Emmerich


Aksiyon filmlerinin Hong Kong?lu ustas? John Woo, Amerikan vatanda?l???na kabul edildikten sonra yapt??? filminde epeyce milliyet?ilik yap?yor. Yine de farkl? bir sava? filmi izlemek isteyenlerin dikkatini ?ekebilir. Konusu ??yle: ?kinci D?nya Sava?? s?ras?nda, Navajo K?z?lderililerinin dilinden esinlenerek olu?turulan bir ?ifre sistemi, Amerikal?lar taraf?ndan Japonlara kar?? en g?venilir ?ifreleme y?ntemi olarak kullan?l?r. ?nceki ?arp??malardan ruhen ve fiziken a??r yaral? olarak ??kan ?avu? Enders, bu kodu kullanan Navajo as?ll? bir askeri korumakla g?revlendirilir. ?ki kader orta?? k?sa zamanda birbirlerine g?ven duymaya ba?larlar...
www.evrensel.net