?en ?zmir?den dayan??ma mesaj?

T?MT?S?e ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan, polisin ve patronun adamlar?n?n sald?r?lar?na ra?men direni?lerini s?rd?ren Akdeniz Sel?uk Nakliyat Ambar? i??ilerine, s?n?f karde?lerinden destek a??klamalar? s?r?yor.


T?MT?S?e ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan, polisin ve patronun adamlar?n?n sald?r?lar?na ra?men direni?lerini s?rd?ren Akdeniz Sel?uk Nakliyat Ambar? i??ilerine, s?n?f karde?lerinden destek a??klamalar? s?r?yor.
Yine T?MT?S?in ?rg?tl? oldu?u ?en ?zmir Nakliyat i??ileri gazetemize yapt?klar? a??klamada, Akdaniz Sel?uk Nakliyat i??ilerinin yan?nda olduklar?n? bildirdiler. ???iler ad?na konu?an Mehmet Do?an, sald?r?lar? k?nad?klar?n? belirtti. ???ilerin sendikala?ma m?cadelesine y?nelik sald?r?lar?n s?rekli ya?and???na dikkat ?eken Do?an, ?Oradaki arkada?lar?m?za yap?lan sald?r? bize yap?lm??t?r? dedi. Sald?r?ya u?rayan i??ilerin yan?nda olduklar?n? belirten Do?an, her t?rl? dayan??maya haz?r olduklar?n? bildirdi.
Kristal-?? Genel Ba?kan? Bilal ?etinta? da yapt??? a??klamayla i??ilere y?nelik sald?r?y? k?nad?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net