Sosyal diyalogta sonu? toplant?s?

?al??ma Bakanl????n?n koordinasyonundaki ?Yenile?me ve De?i?im i?in T?rkiye?deki Sosyal Diyalogu G??lendirme Projesi? kapsam?nda, T?SK ve T?rk-?? taraf?ndan ortakla?a y?r?t?len ?Yerel D?zeyde ??g?c? Piyasas?n? ?zleme ve ...


?al??ma Bakanl????n?n koordinasyonundaki ?Yenile?me ve De?i?im i?in T?rkiye?deki Sosyal Diyalogu G??lendirme Projesi? kapsam?nda, T?SK ve T?rk-?? taraf?ndan ortakla?a y?r?t?len ?Yerel D?zeyde ??g?c? Piyasas?n? ?zleme ve Y?nlendirme Mekanizmalar?n?n Etkinle?tirilmesi Projesi?nin sonu? toplant?s? 25 Eyl?l?de Ankara Hilton Oteli?nde yap?lacak. Toplant?da, ??l D?zeyinde ??g?c? Piyasas?n? ?zleme ve De?erlendirme Modeli? tan?t?lacak. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net