Do?anc? Baraj??nda alarm

Bursa?n?n i?me suyu ihtiyac?n?n y?zde 85?inin sa?land??? Do?anc? Baraj??nda 1 ay yetecek kadar su kald??? bildirildi.
Bursa Su ve Kanalizasyon ?daresi yetkilileri yapt?klar? a??klamada,...


Bursa?n?n i?me suyu ihtiyac?n?n y?zde 85?inin sa?land??? Do?anc? Baraj??nda 1 ay yetecek kadar su kald??? bildirildi.
Bursa Su ve Kanalizasyon ?daresi yetkilileri yapt?klar? a??klamada, Do?anc? Baraj??n?n doluluk oran?n?n, bug?n itibariyle y?zde 12.7 oldu?unu belirttiler. Son g?nlerde etkili olan ya???lar?n barajdaki su seviyesinin artmas?na katk? sa?lamad???n? ifade eden yetkililer, ?Ya???lar sadece barajdaki eksilme oran?n? azaltt?. Barajdan normalde g?nl?k 20 santimetre su azal?rken, ya???lar s?resince azalan miktar 19 santimetre oldu? dediler.
Kentin g?nl?k su ihtiyac?n?n 170-180 bin metrek?p?n?n barajdan, geri kalan?n?n da p?nar ve yeralt? kaynaklar?ndan elde edildi?ini dile getiren yetkililer, ?unlar? kaydettiler: ?Bursa?n?n su ihtiyac? i?in ?u anda 51 adet su kuyusu i?letiliyor. 70 adet su kuyusu a?ma ?al??malar? da devam ediyor. Kuyular y?ll?k 110 milyon metrek?p su hacmine sahip. Hi? ya?mur ya?masa bile barajdan su al?namamaya ba?land???nda bu kuyular devreye girecek ve su ihtiyac? kar??lanm?? olacak. ?u anda baraj?n su kotu 311?de bu 305?e d??t???nde ?l? hacim oluyor. Ancak baraja seyyar pompalar yerle?tirildi. ?l? hacimden de su elde edilebilecek.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net