?i?ek: ??i uzmanlara b?rak?n

Ba?bakan Yard?mc?s? Devlet Bakan? Cemil ?i?ek haz?rlanan yeni anayasada din dersleri ile ilgili d?zenlemelerin uzmanlar?n i?i oldu?unu s?yledi.
Ankara Ticaret Odas? y?netimini kabul?nden sonra a??klama yapan ...


Ba?bakan Yard?mc?s? Devlet Bakan? Cemil ?i?ek haz?rlanan yeni anayasada din dersleri ile ilgili d?zenlemelerin uzmanlar?n i?i oldu?unu s?yledi.
Ankara Ticaret Odas? y?netimini kabul?nden sonra a??klama yapan ?i?ek, ?Bilgiler sa?l?kl? kanalardan gelmiyorsa tart??malar sa?l?kl? olmuyor. T?rkiye bilgi kirlili?inin en ?ok ya?and??? bir ?lkedir? dedi. Bilgi edinme hakk? kanunu ?er?evesinde isteyen herkese bilgi vermeyi arzu ettiklerini kaydeden ?i?ek, anayasa de?i?ikli?i konusunda da ciddi bir bilgi kirlili?i ya?and???n? s?yledi.
?i?ek, anayasa tasla??nda din dersleri ile ilgili olarak, ?Din e?itimi e?itimin ayr?lmaz bir par?as?d?r. ?u elden gidiyor bu elden gidiyor ?slubundan kurtulal?m. Cumhuriyet?in bize kazand?rd??? ?nemli ?zellikler var. B?t?n endi?eleri bertaraf edecek tecr?beye bu millet sahip? cevab?n? verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net