K?rt Y?netimi: PKK yasad???

Kuzey Irak?taki K?rt B?lgesel Y?netimi S?zc?s? Cemal Abdullah, y?netimin PKK ve PJAK?? ?yasad???? olarak g?rd???n? belirtti. Abdullah, Peyamner Haber Ajans??na yapt??? a??klamalarda,?K?rt y?netimin yasad??? hi?bir ?rg?te, K?rdistan...


Kuzey Irak?taki K?rt B?lgesel Y?netimi S?zc?s? Cemal Abdullah, y?netimin PKK ve PJAK?? ?yasad???? olarak g?rd???n? belirtti. Abdullah, Peyamner Haber Ajans??na yapt??? a??klamalarda,?K?rt y?netimin yasad??? hi?bir ?rg?te, K?rdistan topraklar? ?zerinden kom?u ?lkelerin istikrar?n? bozmas?na izin vermeyece?ini? belirtti. Abdullah, ?H?k?met bu iki ?rg?t? yasad??? olarak kabul ediyor. H?k?met, bu iki ?rg?t? K?rdistan?daki siyasi ya?am?n bir par?as? olarak kabul etmiyor.? diye konu?tu.
Clinton: K?rtleri korumal?y?z
?te yandan ABD?de Demokrat Parti?den ba?kan aday aday? olan Senat?r Hillary Clinton, Irak ile ilgili ?K?rtlerin hem korunmas?n?n hem de ter?ristleri b?lgelerinde bar?nd?rmamas?n?n sa?lanmas? i?in daha fazla ?al??mal?y?z? dedi. CBS televizyonuna konu?an Clinton, ABD?nin Irak?taki muharip birliklerinin ?o?unun geri ?ekilmesi i?in bir tarih belirlenmesini destekledi?ini belirtti. Clinton, ABD ordusunun ?nemli b?l?m?n?n Irak?tan ?ekilmesinden sonra da geriye kalan Amerikan askerlerinin, El Kaide ile m?cadeleyi ve Irak ordusunun e?itimini s?rd?rmesi gerekti?ini kaydederek ?Bence kuzeyde K?rtlere ili?kin g?rev de devam edecek? ?eklinde konu?tu. Hillary Clinton, ?K?rtlerin hem korunmas?n?n hem de ter?ristleri b?lgelerinde bar?nd?rmamas?n?n sa?lanmas? i?in daha fazla ?al??mal?y?z? ifadesini de kulland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net