Suru??ta 200 ??retmen tayin istedi

?anl?urfa?n?n Suru? il?esinden 200 ??retmen tayinini isteyerek ayr?ld?. Gidenlerin yerine sadece 60 ??retmen atand?. A??k s?zle?meli ??retmenlerle giderilmeye ?al???l?yor.


?anl?urfa?n?n Suru? il?esinden 200 ??retmen tayinini isteyerek ayr?ld?. Gidenlerin yerine sadece 60 ??retmen atand?. A??k s?zle?meli ??retmenlerle giderilmeye ?al???l?yor. ?l?edeki ??retmen a????n?n bilinen bir ger?ek oldu?unu dile getiren ?l?e Milli E?itim ?ube M?d?r? M. Han ?zdemir, ?Zorunlu e?itimini tamamlayan ve e? durumundan dolay? g?revi tamamlayan ??retmenler memleketlerine d?n?yorlar. Bizler de ??retmen a????m?z? s?zle?meli fak?lte mezunlar? ile kapatmaya ?al???yoruz. ?imdilik elimizdeki imkanlar bunlar? diye konu?tu.(?anl?urfa/EVRENSEL)
www.evrensel.net