Ate?kes isteyen imamlara 10 ay hapis cezas?

Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi, ge?ti?imiz y?l ?iir yazarak ate?kes ?a?r?s?nda bulunan emekli din adamlar? Mehmet G?nden ve Abdulbari Tiryaki?ye 10?ar ay hapis cezas? verdi.


Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi, ge?ti?imiz y?l ?iir yazarak ate?kes ?a?r?s?nda bulunan emekli din adamlar? Mehmet G?nden ve Abdulbari Tiryaki?ye 10?ar ay hapis cezas? verdi.
Ge?ti?imiz y?l Ramazan ay? arifesinde, bir grup din adam? bas?n a??klamas? d?zenledi. Burada konu?an Abdulbari Tiryaki, ?Hem da?da nefsi m?dafaa yapan gerillalara, hem de g?venlik g??lerini ?zellikle bu Ramazan ay?nda ate?kese ?a??r?yor, bu g?zel ?a?r?ya kulak vermelerini bekliyoruz? demi?ti. Emekli imamlardan Mehmet G?nden ise, ?Ey insanlar, ey karde? PKK, yine ate?kes yap, aslanlar gibi, b?t?n cihan g?rs?n seni, alakadar olsun, gaddarlar sava?tan kandan doymaz, insanlar?n kan?n? d?kerler? ?eklinde ?iir okumu?tu. Bir y?ld?r devam eden yarg?lama sona erdi. Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi, Ter?rle M?cadele Kanunu?nun (TMK) 7/2 maddesi ?er?evesinde verdi?i kararda, Tiryaki ile G?nden?e ?Yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak? su?lamas?yla 10?ar ay hapis cezas?na ?arpt?rd?. Av. Hayrettin G?zel, karar?n d???nce ?zg?rl???ne darbe niteli?inde oldu?unu belirterek temyize gideceklerini ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net