??ocuklar?m?z? yaln?z b?rakmayaca??z?

Tutuklu Yak?nlar? Birli?i (TUYAB), cezaevlerinde keyfi hak gasplar?n? protesto etmek amac?yla Taksim Tramvay Dura???nda bas?n a??klamas? yapt?. Eylemde TUYAP ad?na a??klamay? okuyan Birsen G?l?nay, hapishanelerde kazan?lan haklar?n...


Tutuklu Yak?nlar? Birli?i (TUYAB), cezaevlerinde keyfi hak gasplar?n? protesto etmek amac?yla Taksim Tramvay Dura???nda bas?n a??klamas? yapt?. Eylemde TUYAP ad?na a??klamay? okuyan Birsen G?l?nay, hapishanelerde kazan?lan haklar?n uygulanmad???n? belirtti. Disiplin cezalar?, kaba dayak, a?a??lamalar?n artt???n? belirten G?l?nay, tutuklular?n kiminle g?r??ece?ine kolluk kuvvetlerinin karar verdi?ini s?yledi. G?l?nay: ?Aileler olarak keyfi uygulamalar?n derhal kald?r?lmas?n? istiyoruz. ?ocuklar?m?z? asla yaln?z b?rakmayaca??z? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net