M?d?r kendini asmaktan kurtuldu!

Gaziosmanpa?a Ba?larba???nda bulunan Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu ??rencileri ve velileri, sonunda servislerine kavu?tu. ??renciler, bir hafta gecikmeyle de olsa d?n okullar?na gidebildiler.


Gaziosmanpa?a Ba?larba???nda bulunan Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu ??rencileri ve velileri, sonunda servislerine kavu?tu. ??renciler, bir hafta gecikmeyle de olsa d?n okullar?na gidebildiler. Sabah 08.30?da mahalleye gelen 70 servis arac? 1300 ??renciyi Preveze ?lk??retim Okulu?na g?t?rd?. Bu s?rada g?r??t???m?z Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu M?d?r Yard?mc?s? Serpil ?zen, ??rencilerin ma?dur olmad???n? ve b?t?n ??rencilerin derslerine ba?lad???n? savundu. Okul M?d?r? Recep ?zat ise devlet memuru oldu?unu ve konu?amayaca??n? s?yledi.
Okullar a??lmadan 2 hafta ?nce okullar?nda tadilat yap?lmaya ba?lanan Ertu?rul Gazi ?lk??retim Okulu ??rencileri, 4 km uzakl?ktaki K???kk?y Preveze ?lk??retim Okulu?na g?nderilmi?ti. ??rencilerin Preveze ?lk??retim Okulu?na gidebilmesi i?in velilerden servis ?creti istenmi?, veliler de bu paray? ?deyemeyeceklerini s?yleyerek 17 Eyl?l Pazartesi g?n? Gaziosmanpa?a Meydan??nda eylem yapm??lard?. ?l?e Milli E?itim m?d?r? ve kaymakam velilere servis s?z? vermi?, cuma g?n? gelecek dedikleri servis mahalleye gelmemi?ti.
Cuma g?n? mahalleye gelen ?l?e Milli E?itim M?d?r? Ahmet Hocao?lu, velilere ?Pazartesi servis gelmezse kendimi ?u dire?e asar?m? demi?ti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net