Bir ?ocuk sele kap?ld?

Konya?n?n Kad?nhan? il?esinde sele kap?lan 10 ya??ndaki ?ocuk ?ld?. Al?nan bilgiye g?re ?nceki ak?am ba?layan ve uzun s?re etkili olan ?iddetli ya???la olu?an sele kap?lan Mehmet Damar, g?venlik g??lerince sabah saatlerinde bir...


Konya?n?n Kad?nhan? il?esinde sele kap?lan 10 ya??ndaki ?ocuk ?ld?. Al?nan bilgiye g?re ?nceki ak?am ba?layan ve uzun s?re etkili olan ?iddetli ya???la olu?an sele kap?lan Mehmet Damar, g?venlik g??lerince sabah saatlerinde bir kanal boyunda ?l? olarak bulundu.
?iddetli ya??? y?z?nden Kad?nhan? Devlet Hastanesi?nin zemin kat? ba?ta olmak ?zere bir?ok ev ve i?yerini su bast?.
Belediye ekipleri, su bask?n? ya?anan ev ve i?yerlerinden sabaha kadar su bo?altt?. (Konya/EVRENSEL)
www.evrensel.net