Afganistan?da ?iddet durmuyor

Afganistan?da son 24 saatte meydana gelen ?iddet olaylar?nda 40?tan fazla ki?inin ?ld??? bildirildi. Resmi kaynaklar, Ba?lan vilayetindeki Markazi?nin emniyet m?d?r?, karde?i ve iki arkada??n?n evlerinin yak?n?nda patlayan bomba...


Afganistan?da son 24 saatte meydana gelen ?iddet olaylar?nda 40?tan fazla ki?inin ?ld??? bildirildi. Resmi kaynaklar, Ba?lan vilayetindeki Markazi?nin emniyet m?d?r?, karde?i ve iki arkada??n?n evlerinin yak?n?nda patlayan bomba y?z?nden ?ld???n? belirterek, sald?rganlar?n kimliklerinin tespit edilemedi?ini a??klad?.
Ferah vilayetinin emniyet m?d?r? Abdurrahman Sanyang da Bakva?da ?zel bir Amerikan g?venlik ?irketinin eskortluk yapt??? konvoya sald?r? d?zenleyen 20 kadar Taliban militan?n?n ?ld?r?ld???n?, Amerikan ?irketi USPI?n?n da bir adam?n? kaybetti?ini belirtti. ??i?leri Bakanl??? da ABD ?nderli?indeki ?ok uluslu g?? ile Afgan ordusunun Kandahar?da ortakla?a d?zenledi?i bir operasyonda 6 militan?n ?ld?r?ld???n? duyurdu.
Bakanl?k a??klamas?nda, kom?u Helmand vilayetinde de ?ok say?da militan?n ?ld?r?ld??? ve yaraland???, b?lgede d?zenlenen bir intihar sald?r?s?nda ise iki sivilin ?ld???, iki memurun ka??r?ld??? kaydedildi. A??klamada, ba?kent Kabil?in g?neyindeki Vardak vilayetinde ise d??man ate?inde bir Afgan askerinin ?ld???, 5?inin yaraland??? da ifade edildi.
?ngiltere?den ilgin? ??k??
Bu arada ?ngiltere Savunma Bakan? Des Browne, Taliban??n Afganistan?daki bar???n bir par?as? olmas? gerekti?ini, bir noktada bar?? s?reciyle ili?kilenmesinin ka??n?lmaz olaca??n? s?yledi.
???i Partisi konferans? ?er?evesinde yapt??? a??klamada Afganistan?daki durumu de?erlendiren Des Browne, ??z?m?n ??slami temelde? olaca??n? da ifade etti.
Browne, Taliban??n, t?pk? Hamas??n Filistin topraklar?ndaki varl??? gibi Afganistan?daki varl???n? s?rd?rece?inin anla??ld???n?, bu nedenle s?re?le ili?kilendirilmesinin ka??n?lmaz g?r?ld???n? s?yledi.
?ngiltere?nin halen Afganistan?da 7 bin 500, Irak?ta da 5 bin 500 askeri bulunuyor. (DI? HABERLER)

?ki otob?s ?arp??t?:40 ki?i ?ld?

Afganistan??n g?neyinde iki otob?s?n ?arp??t??? kazada 40 kadar ki?inin ?ld??? bildirildi.
Polis a??klamas?nda, ?nceki g?n meydana gelen kazada ?lenler aras?nda kad?n ve ?ocuklar?n bulundu?u ve 39 ki?inin de yaraland??? belirtildi.
Afganistan?da s?k s?k trafik kazalar? meydana geliyor, ancak direni??ilerin faal oldu?u g?neyde pusu kurulmas?ndan endi?elenen s?r?c?lerin ?ok h?zl? gitmesi y?z?nden bu b?lgede hem daha ?ok kaza oluyor hem de kazalar daha ?l?mc?l oluyor.
www.evrensel.net