E?itim Sen?den sivil polis uygulamas?na tepki

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Milli E?itim Bakanl????n?n okullarda ya?anan ?iddet olaylar?na ?nlem olarak sivil polis g?revlendirilmesine tepki g?stererek, ?AKP?nin ?sivil? anlay???n?n ne oldu?u ortaya ??kt?? dedi.


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Milli E?itim Bakanl????n?n okullarda ya?anan ?iddet olaylar?na ?nlem olarak sivil polis g?revlendirilmesine tepki g?stererek, ?AKP?nin ?sivil? anlay???n?n ne oldu?u ortaya ??kt?? dedi.
Din?er, d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, liselerde giderek t?rmanan ?iddet olaylar?na ??z?m olarak MEB?in ge?en y?l pilot okullarda fiili olarak ba?latt??? uygulamay?, ??i?leri Bakanl??? ile imzalanan okul g?venli?i protokol? ile hayata ge?irdi?ini belirtti. Din?er, ?Okullarda, ??renciler, ??retmenler ve di?er e?itim emek?ileri hakk?nda ?istihbarat toplama? ve onlar? ?s?rekli g?zetim alt?nda? tutmaya hizmet edecek bu uygulama pedagojik a??dan sorunludur? dedi. Din?er, okulda polisin bulunmas?n?n ??rencilerin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden olaca??na da i?aret etti.(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net