G?revden uzakla?t?rmaya protesto

Mu?la?n?n Bodrum il?esinde bir grup, Bitez Belediye Ba?kan? Remzi G?ng?r??n g?revden uzakla?t?r?lmas?n? protesto etti.
Belediye ?n?nde toplanan yakla??k 70 ki?i, Ba?kan G?ng?r??n ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan g?revden uzakla?t?r?lmas?n? protesto etti.


Mu?la?n?n Bodrum il?esinde bir grup, Bitez Belediye Ba?kan? Remzi G?ng?r??n g?revden uzakla?t?r?lmas?n? protesto etti.
Belediye ?n?nde toplanan yakla??k 70 ki?i, Ba?kan G?ng?r??n ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan g?revden uzakla?t?r?lmas?n? protesto etti. ?Ba?kan?m?z? geri istiyoruz?, ?Ba?kan?m her zaman yan?nday?z?, ?Kendi ??karlar?n?z? de?il Bitez?in ??karlar?n? d???n?n? yaz?l? pankartlar a?an grup, bir s?re alk??l? protesto yapt?.
Gruptakiler, haks?z yere g?revden al?nd???n? iddia ettikleri G?ng?r??n g?revine iade edilmesini istediler. (Mu?la/EVRENSEL)
www.evrensel.net