?-SE-YE-ME?ye beraat karar?

Kurduklar? m?zik grubuyla ??renci Se?me ve Yerle?tirme Merkezi?ni (?SYM) protesto etmek amac?yla ??-SE-YE-ME? ?ark?s?n? yazan ve besteleyen 7 gen?, ?kurul halinde ?al??an kamu g?revlilerine g?revlerinden dolay? hakaret?...


Kurduklar? m?zik grubuyla ??renci Se?me ve Yerle?tirme Merkezi?ni (?SYM) protesto etmek amac?yla ??-SE-YE-ME? ?ark?s?n? yazan ve besteleyen 7 gen?, ?kurul halinde ?al??an kamu g?revlilerine g?revlerinden dolay? hakaret? su?undan beraat etti. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi?ndeki davan?n d?nk? duru?mas?na san?k gen?lerden Cengiz Sar? ve Mustafa K?rg?l ile di?er san?klar?n avukatlar? kat?ld?. Cengiz Sar? ve Mustafa K?rg?l, daha ?nceki savunmalar?n? tekrar ederek beraatlar?na karar verilmesini istedi.
San?k avukatlar?ndan Tansu Batur, internette yay?nlanan klipte su? kast?n?n bulunmad???n?, klibin ve ?ark? s?zlerinin ele?tiri niteli?inde oldu?unu belirtti. Yarg?? Erdal I??k, ?kurul halinde ?al??an kamu g?revlilerine g?revlerinden dolay? hakaret? su?unun unsurlar?n?n olu?mad???n? belirterek, san?klar?n beraat?na karar verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net