?orum?da ?eker pancar? al?m? ba?lad?

?orum ?eker Fabrikas??nda 2007-2008 pancar i?leme kampanya d?nemi d?n resmi olarak ba?lad?.
70 g?n s?rmesi planlanan kampanya s?recinde yakla??k olarak 402 bin top


?orum ?eker Fabrikas??nda 2007-2008 pancar i?leme kampanya d?nemi d?n resmi olarak ba?lad?.
70 g?n s?rmesi planlanan kampanya s?recinde yakla??k olarak 402 bin top ?ekerpancar?n?n i?lenmesi hedefleniyor. 75 bin ton kristal ?eker, 16 bin ton melas ve 110 bin ton ya? k?spe elde edilmesinin de hedeflendi?i yeni sezonda, ?orum?da 311 k?y merkezinde yakla??k 14 bin ?ift?i ailesi ?orum ?eker Fabrikas??na pancar ?retimi yap?yor. Fabrika merkezinde d?zenlenen kampanya a??l???na Vali Mustafa Toprak, Belediye Ba?kan? Turan Atlamaz, Pankobirlik Y?netim Kurulu Ba?kan? H?seyin Ayka?, Muhtarlar Derne?i Ba?kan? Ahmet Pehlivan, i??iler ve fabrika yetkilileri kat?ld?.
3 pancar ?reticisine 500 kilo g?bre
?eker fabrikas?na kampanya s?recinde ilk ?r?nlerini teslim eden ?? ?ift?iye protokol ?yeleri taraf?ndan 500 kilo g?bre verildi. Bozbo?a k?y? ?ift?ileri Nihat ?nci ve Emin Kara ile Abdalata k?y? ?ift?isi Ahmet ?ahin?e, sezonun ilk ?r?nlerini teslim ettikleri i?in Pankobirlik?in sponsorlu?unda 500 kg g?bre verildi.
Vali Mustafa Toprak, Belediye Ba?kan? Turan Atlamaz ve ?orum ?eker Fabrikas? M?d?r? Orhan Bartiyar?dan ?d?llerini alan pancar ?reticileri, fabrikan?n kampanyas?n?n t?m ?ift?ilere hay?rl? olmas?n? dilediler.
(?orum/EVRENSEL)
www.evrensel.net