Ba?kan Anl? imamlar? ziyaret etti

Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, yapt?klar? a??klamadan dolay? dolay? Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi?nde yarg?lanarak 10?ar ay hapis cezas? alan Din Adamlar? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i (D?AYDER) Diyarbak?r ...


Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, yapt?klar? a??klamadan dolay? dolay? Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi?nde yarg?lanarak 10?ar ay hapis cezas? alan Din Adamlar? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i (D?AYDER) Diyarbak?r ?ubesini ziyaret etti. Belediye Ba?kan? F?rat Anl? ve beraberindekiler, imamlar?n a??klamalar?n?n bar??a d?n?k oldu?unu hat?rlatt?. D?AYDER ?ube Ba?kan? Zahit ?iftkuran ise ?Arkada?lar?m?z bar??? istiyorlar. Bu cezayla haks?zl?k yap?lm??t?r. Arkada?lar?m?z huzursuzluk yaratacak hi?bir ?ey yapmam??lard?r? dedi. 23 Eyl?l 2006 tarihinde bir grup din adam? bas?n a??klamas? d?zenlemi?; imamlar ad?na konu?an Abdulbari Tiryaki ile emekli imam Mehmet G?nden ?Yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak? su?lamas?yla 10?ar ay hapis cezas? verilmi?ti. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net