Malezya?ya bir iki...

Medya, son g?nlerde neredeyse T?rkiye ile ilgilendi?inden daha fazla Malezya ile ilgileniyor. Gazetelerde ?e?it ?e?it Malezya haberleri bulmak m?mk?n oldu. Yayg?n g?r??, bize hem benzedi?i, hem benzemedi?i y?n?nde.


Medya, son g?nlerde neredeyse T?rkiye ile ilgilendi?inden daha fazla Malezya ile ilgileniyor. Gazetelerde ?e?it ?e?it Malezya haberleri bulmak m?mk?n oldu. Yayg?n g?r??, bize hem benzedi?i, hem benzemedi?i y?n?nde.
?T?rkiye Malezya olur mu?? sorusuna yan?tlar arayan gazeteler, Malezya?ya muhabir g?ndermeye ba?lad?. Cumhuriyet ve Yeni ?afak??n hafta sonunda ba?lad??? Malezya dizilerine d?n itibariyle Milliyet, H?rriyet, Sabah da kat?lm??t?. Her gazete savundu?u g?r??e uygun bir Malezya resmi ?iziyor. Sabah ve Yeni ?afak gibi AKP h?k?metine yak?n gazeteler, Malezya?da her inan?tan, her g?r??ten insan?n yan yana durdu?unu ?ne s?rerken, H?rriyet, Cumhuriyet gibi gazeteler bask?lar? anlat?yor.
??te birka? c?mleyle medyan?n Malezyas?:
?Y?zde 60?? M?sl?man olan Malezya?n?n resmi dini ?slam. ?lkede ramazan ay?nda oru? tutmayanlara hapis ya da para cezas? veriliyor.? (Mahmut G?rer, Cumhuriyet)
?Malezya?da laiklik m?cadelesi veren Avukat ?mtiaz, T?rkiye?deki endi?eler i?in ??yle diyor: Malezya?da bug?n geldi?imiz noktay? bundan 10 y?l ?nce ben de hayal edemezdim.? (Ezgi Ba?aran, Sebati Karakurt, H?rriyet)
?Hem yak?n hem uzak. ?slami hareketin T?rkiye?dekini akla getiren bir t?rman??? var. Malezya?da m?cadele T?rkiye?deki gibi bir varo?-merkez m?cadelesi de?il.? (Ece Temelkuran, Milliyet)
?Anayasa laik. Ama eyaletlerde ?eriat da var, ?eriat mahkemeleri de var. Sokakta ba?? a??kla t?rbanl? yan yana.? (Sabah)
?Malay kad?nlar ?gelenekler? kadar modern ?Modern ?slam?? da sorguluyor.? (Ay?e B?h?rler, Yeni ?afak) (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net