Cumhuriyet TV kuruluyor

Cumhuriyet gazetesi y?netimi, televizyon d?nyas?na ad?m atmak i?in d??meye bast?. ?nternet sitelerine yans?yan haberlere g?re, teknik altyap?s? t?m h?z?yla devam eden televizyon i?in Ankara ve ?stanbul?da ekip kurma...


Cumhuriyet gazetesi y?netimi, televizyon d?nyas?na ad?m atmak i?in d??meye bast?. ?nternet sitelerine yans?yan haberlere g?re, teknik altyap?s? t?m h?z?yla devam eden televizyon i?in Ankara ve ?stanbul?da ekip kurma ?al??malar? ba?lad?. ?Cumhuriyet TV? ad?yla ilk olarak Digit?rk?te yay?na ba?layacak televizyonun bayramdan sonra yay?na ba?lamas? hedefleniyor. Televizyonun kablolu televizyon ve uydudan da yay?n yapmas? i?in ?al??malar s?r?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net