Eve Giden Yol show 20.00

Y?netmen:Semir Aslany?rek
Oyuncular:Erdal Be?ik?io?lu, Melisa S?zen ,
Metin Akp?nar, Emre Altu?


?lgin? bir tarihi film. Osmanl? ?mparatorlu?u?nun Birinci D?nya Sava???na girdi?i d?nemde bug?nk? Suriye Topraklar??nda ya?anan b?y?k bir a?k, fedakarl?k ve intikam ?yk?s? anlat?l?yor. ?yk?n?n kahraman? Mahmut cinayet i?lememek i?in sevdi?ini ve evini terk ediyor, ard?ndan kendini ??llerde sava??rken buluyor. Y?llar s?ren b?y?k m?cadelenin, zorlu bir yolculu?un ard?ndan evinin yolunu tutan Mahmut, sevdi?ine kavu?aca?? an?n hayallerini kurarken bir yandan da u?rad??? haks?zl???n intikam?n? almak niyetinde. ?nl? ?ngiliz casusu Arabistanl? Lawrence de Mahmut?un yoluna ??kanlar aras?nda.
www.evrensel.net