Trabzonsporlu futbolcular?n isyan?

Trabzonspor?un tak?m kaptan? H?seyin ?im?ir, son g?nlerde Trabzonspor?a kar?? bir lin? kampanyas? y?r?t?ld???n? s?yledi.
?im?ir, yerel bir gazeteye yapt??? a??klamada, Futbol Federasyonu Tahkim ...


Trabzonspor?un tak?m kaptan? H?seyin ?im?ir, son g?nlerde Trabzonspor?a kar?? bir lin? kampanyas? y?r?t?ld???n? s?yledi.
?im?ir, yerel bir gazeteye yapt??? a??klamada, Futbol Federasyonu Tahkim
Kurulu?nun, olayl? Sivasspor ma?? karar? ve deplasmanda Manisaspor kar??s?nda ald?klar? beraberlikle ilgili olarak, ?24 saatte 5 puan?m?z al?nd?. Tahkim, haks?z yere bizi h?kmen yenik sayarken, Manissapor ma??nda da hakem F?rat Ayd?nus, ofsayttan gol? verip, Umut?u da haks?z yere atarak 2 puan?m?z?n gitmesine neden oldu? dedi.
Daha ?nce Trabzon?da bu t?r yap?lan haks?zl?klar kar??s?nda 30 bin ki?inin y?r?d???n?, ancak b?yle bir tablo kar??s?nda kentin sessizli?inin de d???nd?r?c? oldu?unu ifade eden ?im?ir, ?Bunu akl?m alm?yor. Herkes ta??n alt?na elini sokmal? ve camia bu haks?zl??a kar?? g?c?n? g?stermeli? diye konu?tu.
?nsanlar?n y?netim, teknik adam veya oyuncular? sevmeyebilece?ini, ancak konu Trabzonspor?a haks?zl?k oldu?unda camian?n tek v?cut olarak tepkisini dile getirmesi gerekti?ini ifade eden ?im?ir, ??yle konu?tu: ?Son d?nemde Trabzonspor?a kar?? bir lin? kampanyas? y?r?t?l?yor. Buna gerekli tepkiyi koymal?y?z. Bu zor g?nlerde kenetlenmeli ve Trabzonspor?un hakl? davas?nda yan?nda olmal?y?z. Her ne olursa olsun t?m zorluklara ra?men Trabzonspor?un hedefi olan ?ampiyonluk yolunda sonuna kadar m?cadele edece?iz.?
Tolga: Sindiremiyoruz
Trabzonspor?un ???nc? kaptan? olan kalecisi Tolga Zengin ise ?Sivasspor ma??n? kazan?rsak, iyi bir hava yakalayaca??m?za inan?yorduk. Bunu da ba?ard?k ama son saniyelerdeki istemedi?imiz olaylar ile puan?m?z elimizden al?nd?. Sonu?ta biz emek verdik ve al?n teri ile o galibiyeti ald?k. Bunun b?yle gitmesi hi?birimiz i?imize sindiremiyoruz? dedi.
Olanlar? art?k unutup sahada ?zerlerine d??eni yapmalar? gerekti?ini kaydeden Tolga Zengin, ?Biz sahada g?revimizi yaparken, saha d???nda da Trabzonspor i?in camian?n masaya yumru?unu vurmas? gerekiyor? diye konu?tu.
Ersen ameliyat oldu
Trabzonsporlu futbolcu Ersen Mertin, adalesindeki sakatl?k nedeniyle Almanya?da ameliyat edildi. S?per Lig?in 2. haftas?nda oynanan Gen?lerbirli?i Ofta?spor ma??nda sakatlanan bordo-mavili oyuncunun, Almanya?n?n M?nih kentinde ba?ar?l? bir operasyon ge?irdi?i belirtildi.
Sa? bacak alt adalesindeki y?rt?k nedeniyle ger?ekle?tirilen ve 1.5 saat s?ren operasyonun ba?ar?l? ge?ti?i, futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalaca?? ??renildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net