?HD?de g?rev da??l?m? yap?ld?

Ankara?da yap?lan 2. Ola?an?st? Kurulu?nda H?sn? ?nd?l?? Genel Ba?kanl??a se?en ?HD?de g?rev da??l?m? yap?ld?. Reyhan Yal??nda? ve ?smail Boyraz Genel Ba?kan Yard?mc?l????na, Sevim Saliho?lu ise Genel Sekreterli?e getirildi.


Ankara?da yap?lan 2. Ola?an?st? Kurulu?nda H?sn? ?nd?l?? Genel Ba?kanl??a se?en ?HD?de g?rev da??l?m? yap?ld?. Reyhan Yal??nda? ve ?smail Boyraz Genel Ba?kan Yard?mc?l????na, Sevim Saliho?lu ise Genel Sekreterli?e getirildi. ?HD?de di?er g?rev da??l?mlar? ise ??yle: Genel Sekreter yard?mc?lar?; Emrah ?eyhanl?o?lu, ?zt?rk T?rkdo?an, Nusret Doruak. Genel Sayman; Halil ?brahim Varg?n. MYK ?yeleri; Mihdi Perin?ek, R?dvan K?zg?n, Veysi Altay, Y?ksel Mutlu, Tacim Co?kun, Vakkas K?l?n?, Hasan Anlar, Ak?a Y?ksel, H?seyin Demirton. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net