oru

 • Tilki ormanda gezmektedir. Bir a?ac?n dal?nda as?l? bir geyik butu g?r?r. A?t?r ama ??phelenir, kontrol etmeye ba?lar ve g?r?r ki bu bir tuzak. Epeyce uza?a gider ve yatar. Biraz sonra kurt gelir, butu g?r?r. Tilkiye sorar:


  Tilki ormanda gezmektedir. Bir a?ac?n dal?nda as?l? bir geyik butu g?r?r. A?t?r ama ??phelenir, kontrol etmeye ba?lar ve g?r?r ki bu bir tuzak. Epeyce uza?a gider ve yatar. Biraz sonra kurt gelir, butu g?r?r. Tilkiye sorar:
  - Ne yap?yorsun dostum?
  Tilki cevap verir:
  - Hi?... Yat?yorum.
  - Buradaki butu neden yemedin?
  - Bu g?n orucum...
  - Ben yiyeyim o zaman.
  Tilki ?Buyur afiyet olsun? der. Kurt buta uzan?r uzanmaz bir patlama, ortal?k toz duman... Kurt 10 metre uzakta peri?an halde yatarken tilki sakince butu yemeye ba?lar. Bunu g?ren kurt:
  - Lan ?erefsiz, hani oru?tun!
  Tilki pi?kin pi?kin:
  - Az ?nce top patlad? duymad?n m??
  www.evrensel.net